Ημερίδα ΥποστηρίΖΩ

Ημερίδα ΥποστηρίΖΩ

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου διοργανώνεται ημερίδα με θέμα: «Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Τρίτη ηλικία μέσω Φορητών Συσκευών»
Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια της Εθνικής Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με τίτλο: Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Υποστήριξη της Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ηλικιωμένων, με διακριτικό τίτλο: «ΥποστηρίΖΩ» από την Arx.Net Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις Διαδικτύου και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.
Την ημερίδα έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν διαδικτυακά κλινικοί, φροντιστές, νοσοκομειακοί, αλλά και άτομα με προβλήματα μνήμης.
Μετά το τέλος της ημερίδας τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του προγράμματος.

προσκληση

Leave a Reply