Νέες Τεχνολογίες για τη Φροντίδα της Άνοιας – Ενημέρωση

Η άνοια, αν και δεν αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της γήρανσης, προσβάλει το 5-7% των ατόμων άνω των 60 ετών, φθάνοντας τα 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου…

Continue Reading Νέες Τεχνολογίες για τη Φροντίδα της Άνοιας – Ενημέρωση