Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  •  Thanos G. Stavropoulos, Dimitris Strantsalis, Orestis Pronakis, Spiros Nikolopoulos and Ioannis Kompatsiaris, υποστηρίΖΩ: Σύστημα Υποβοηθούμενης Διαβίωσης Ηλικιωμένων μέσω Φορητών Συσκευών, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΗΤ), 9-10 Μαΐου 2019, Αθήνα