Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  •  Thanos G. Stavropoulos, Dimitris Strantsalis, Orestis Pronakis, Spiros Nikolopoulos and Ioannis Kompatsiaris, υποστηρίΖΩ: Σύστημα Υποβοηθούμενης Διαβίωσης Ηλικιωμένων μέσω Φορητών Συσκευών, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΗΤ), 9-10 Μαΐου 2019, Αθήνα
  • V. Ntrigkogia, T. G. Stavropoulos, M. Vlachopoulou, I. Kompatsiaris (2019). A State of the Art Survey: Business Cases Based on Semantic Web Technologies in Healthcare. The Thirteenth International Conference on Advances in Semantic Processing, SEMAPRO 2019, 22th to 26th September 2019, Porto, Portugal (accepted for publication)
  • Stavropoulos, T. G., Nikolopoulos, S., & Kompatsiaris, I. (2019). Sensors in Everyday Objects for Dementia Care. HealthManagement, 19(4), 323-325.
  • T. G. Stavropoulos, I. Lazarou, D. Strantsalis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, G. Koumanakos, M. Frouda, M. Tsolaki (2020). “Human Factors and Requirements of People with Mild Cognitive Impairment, their Caregivers and Healthcare Professionals for eHealth Systems with Wearable Trackers”. 1st IEEE International Conference on Human-Machine Systems, April 6-8 2020, Rome, Italy (accepted for publication). 
  • T. G. Stavropoulos, A. Papastergiou, L. Mpaltadoros, S. Nikolopoulos, and I. Kompatsiaris, “IoT Wearable Sensors and Devices in Elderly Care: A Literature Review,” Sensors, vol. 20, no. 10, p. 2826, May 2020 [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.3390/s20102826